Risk Solutions Caribbean (RS}C) is gevestigd op Curaçao, maar in de gehele Caribische regio inzetbaar. Relaties van RS}C zijn overheden en bedrijven. Het team van RS}C is veelzijdig en ervaren in het verrichten van onderzoek naar diverse vormen van onrechtmatig- en onregelmatigheden. De Caribische regio kenmerkt zich door een veelheid van kleine gemeenschappen. Discretie en geheimhouding zijn voor RS}C dan ook meer dan vanzelfsprekend.

Preventieve dienstverlening

Heeft u zicht op uw niet-commerciële risico’s? Welke informatie is van belang om de juiste beslissingen te nemen en wie zijn uw (toekomstige) business partners? Niet alledaagse risico’s verdienen niet alledaagse aandacht. Laat RS}C hierin uw partner zijn; objectief, doeltreffend en discreet.

Lees verder

Reactieve dienstverlening

Ondanks alle genomen preventieve maatregelen kunnen niet-commerciële risico’s toch manifest worden. Laat RS}C uw partner zijn als het gaat om het doen van onderzoek naar de feiten en omstandigheden waaronder deze niet-commerciële risico’s manifest zijn geworden.

Lees verder

Curatieve dienstverlening

Zicht op de feiten en omstandigheden waaronder de niet-commerciële risico’s manifest zijn geworden is van belang. Wat gaat u doen met dit inzicht? Is schadeverhaal mogelijk? Gebruik dit inzicht in ieder geval om te kijken naar de effectiviteit van uw preventieve maatregelen. RS}C is hierin graag uw partner.

Lees verder

RS}C Academy

Hoor en wederhoor is niet alleen van groot belang in een onderzoek, het is ook een fundamenteel recht van de betrokkene om zijn of haar visie te geven op de bevindingen die gedaan zijn tijdens het onderzoek. Het ‘horen’ van een betrokkene is een vakvaardigheid. De RS}C Academy helpt u graag bij het verbeteren van deze vakvaardigheid.

Lees verder